Home ROT-avdrag

ROT-avdraget

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

 • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

eller

 • äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

 

Detta ger skatterabatt för husarbete:
 • Altanbygge, om altanen är sammanbyggd med huset (dock inte bostadsrätt). 
 • Badrumsrenovering och ombyggnad och även om man byter inredningen i badrumet.
 • Bergvärme, borrning och installation av bergvärmen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnaden.
 • Brunnsborning, borrning och grävning av brunn förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
 • Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad. En carport anses vara ihoppbyggd med huset om carportens tak till minst 75 % ansluter till bostadshuset.
 • Centraldammsugare
 • El-arbeten - Småhus el-arbeten som utförs i bostaden. Exempel på arbeten är: installation, byte  och komplettering av el-central (proppskåpet), modernisering av el och extra vägguttag.
 • El-arbeten - Bostadsrätt el-arbeten som utförs i bostadsrätten förutsatt arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp) modernisering av el och extra vägguttag.
 • Fritidshus reparation samt om- och tillbyggnad förutsatt att den som söker skattereduktionen äger fritidshuset och själv använder det som fritidsboende.
 • Garage ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garagets yttervägg till 75 % eller mer består av bostadens yttervägg.
 • Grund - Åtgärder på krypgrund åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund.
 • Jordvärme grävning av jordvärme förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och är avsedd att tillföras bostaden.
 • Köksrenovering
 • Luftvärmepump montering av luftvärmepump, dock inte service på luftvärmepumpen.
 • Ombyggnad av befintligt småhus skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprunliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas det som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamal grunden eller att gammalt bygnadsmaterial återanvänds.
 • Radon sanering av radon i byggnaden t.ex. genom installation av fläktar.
 • Tillbyggnad om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus.
 • Utbyggnad - Förråd utbyggnad av ett redan befintligt förråd.
 • Värmepanna, installation och byte, men inte service.
 • Värmepump inmontering eller byte av värmepump, dock inte service.

 

Detta ger inte skatterabatt för husarbete:
 • Anläggning av gräsmatta, trädgårdsgångar och murar.
 • Arbetskostnad när bidrag beviljats.
 • Arkitektarbete
 • Friggebod, om den byggs ny.
 • Garage och carport, om de är fristående.
 • Service och reparationer på maskiner och invetarier.
 • Installation av exempelvis tvättmaskin, diskmakin, torktumlare, kyl, frys, spis larm och parabolantenn.
 • Komplementbyggnad, men rot avdrag om en befintlig byggs om.
För att se den kompletta listan vad som ger rot avdrag eller inte, gå in och titta på skatteverkets hemsida.
www.skatteverket.se (sidan öppnas i nytt fönster)