Home Mina Tjänster

Vi utför alla typer av el-arbeten både till företag och privatpersoner.

Tex.

  • Belysningsinstallationer
  • Jordbruksinstallationer
  • Åskskydd
  • Villainstallationer
  • Jordfelsbrytare
  • Bostadsinstallationer
  • Campinginstallationer

Kontakta oss så hjälper vi dig med din elinstallation!


Att tänka på...

Vad får en ”hemmafixare” göra med elinstallationerna i sitt hus?

Som hemmafixare är det ej tillåtet att ändra något i den fasta installationen. Däremot får man som ”hemmafixare” byta proppar, säkringar (dock ej automatsäkringar), strömbrytare, vägg- och lamputtag, om du är helt säker på hur man gör. Men man får aldrig byta från ojordat till jordade uttag. Du får också montera stickproppar, skarvuttag, apparatuttag, lampproppar, lamphållare och sladdströmbrytare.

Alla nyinstallationer som avser fasta ledningar, rör, dosor och uttag får endast göras av en behörig elektriker. Man får alltså inte som ”hemmafixare” ändra i den fasta installationen.

TÄNK PÅ att även om du är mycket händig så går det inte att chansa! En felaktig installation medför livsfara och även en stor brandrisk! Uppskatta riskerna innan ditt arbete påbörjas och skruva ut proppen eller slå av automatsäkringen. Är Ni det minsta osäkra ta kontakt med oss isådana fall.

 

Vem ansvarar för elinstallationen?

För att skydda sig mot elolyckor och bränder orsakade av överspänning är det viktigt att man har en korrekt utförd och väl underhållen elanläggning och anslutna elapparater.

Om man äger en villa, fritidshus eller radhus är det helt och håller man själv som ansvarar för att elinstallationen är säker. Du kan vara innehavare genom att du disponerar över egendomen genom t.ex. arrende, hyresavtal, kontrakt eller servitut.

Det innebär att även om man saknar kunskap inom området så är man ansvarig för elanläggningen. Så hur gör man då? Ett bra sätt att göra en fullständig besiktning av elanläggningen är att anlita en elektriker för att göra denna kontroll.

När elektrikern utför besiktningen så kontrollerar man centralen, alla säkringarna, man kollar uttag och kablar och gör s.k. stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Därefter får du besked om elanläggningens säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. Du får också ett protokoll med alla eventuella fel och brister anteckande samt ett förslag på åtgärd och ett kostnadsförslag på åtgärderna. Protokollet är värdefullt, inte minst om du ska sälja din egendom vid ett senare tillfälle!

 

Överspänningsskydd & Jordfelsbrytare


Antalet skador på tekniska apparater som orsakats av åsknedslag/överspänning har ökat under det senaste decenniet p.g.a den ökande mängden elektronik i hemmen. Överspänning kan exempelvis orsakas av direkta blixtnedslag och elektromagnetiska fälten som uppstår till följd av blixtnedslagen.

Genom att installera ett överspänningsskydd så skyddar du dina elektriska apparater, istället för ett okontrollerat överslag i din utrustning så får du ett kontrollerat överslag i själva överspänningsskyddet.

 

TIPS! Skingeröds Elektriska kan installera överspänningsskydd i din elcentral som räddar dina elektriska apparater vid åsknedslag!


En jordfelsbrytare kompletterar det skydd som vanliga säkringar ger och är en billig livförsäkring som borde finnas i varje hem. Den skyddar mot personskador och brand eftersom den löser ut snabbare än säkringarna och därmed bryter strömmen om beröringsbara metalldelar av en apparat skulle bli strömförande. En jordfelsbrytare avsedd för personskydd ska vara märkt 0,03 A eller 30 mA.

En jordfelsbrytare finns både för fast installation och som portabla. Man bör välja lämplig typ av jordfelsbrytare efter hur förutsättningarna ser ut och vad som ska skyddas. En jordfelsbrytare ska provas med jämna mellanrum. Om den slår ifrån när man trycker på provknappen är den OK. Om inte, kontakta en fackman.

Tänk på att bara använda elapparater som är gjorda för utomhusbruk ute! Använd alltid jordade sladdar och se till att uttagen är jordade och skyddade med jordfelsbrytare. Kontrollera exempelvis elapparatens sladd så att den inte är skadad.